Храненето на прасета е една от най-важните задачи в свиневъдната ферма

Храненето на прасета е една от най-важните задачи в свиневъдната ферма. Успехът и рентабилността на фермата зависи от това колко добре се хранят прасетата. Традиционните системи за хранене се използват от десетилетия, но с напредъка на технологиите се появиха иновативни системи за хранене, за да подобрят ефективността на хранене на свинете и да намалят разходите за труд. Тези системи не само оптимизират използването на фуража, но също така подобряват хуманното отношение към свинете и намаляват екологичния отпечатък на свиневъдството.

Някои от най-иновативните системи за хранене, използвани в свинефермите:

1. Автоматични системи за хранене

Автоматичните системи за хранене направиха революция в храненето на свинете. Тези системи осигуряват постоянно и точно количество храна за прасетата. Фуражът се разпределя в предварително определени количества в определени часове на деня, като се гарантира, че прасетата се хранят по редовен график. Автоматичните системи за хранене могат да бъдат програмирани да разпределят различни видове фураж, в зависимост от възрастта, теглото и хранителните нужди на прасетата. Системата не само намалява разходите за труд, но също така подобрява коефициентите на конверсия на фуража, ефективността на фуража и наддаването на тегло. Освен това системата намалява риска от прехранване, което може да доведе до здравословни проблеми и увеличени разходи за фураж.

Пример за автоматична система за хранене е “DryRapid” на Big Dutchman. Тази система разполага с електронен дозатор за фураж, който разпределя сух фураж в точни количества. Системата може да бъде програмирана да раздава различни видове фуражи на различни групи прасета, в зависимост от техните хранителни нужди. Системата е оборудвана със сензори, които следят нивото на фуража в дозатора, като гарантират, че прасетата винаги имат достъп до фуража.

2. Мокро-сухи системи за хранене

Системите за мокро-сухо хранене осигуряват на прасетата комбинация от мокър и сух фураж. Системата използва вода за овлажняване на сухия фураж, което улеснява храносмилането и усвояването на хранителните вещества от прасетата. Системите за мокро-сухо хранене намаляват отпадъците от фураж, подобряват ефективността на фуража и увеличават наддаването на тегло. Системата също така насърчава естественото поведение при хранене, като например вкореняване, което може да подобри хуманното отношение към прасетата.

Пример за система за мокро-сухо хранене е "Maximat Feeder" на Skiold. Тази система разполага с дозатор за вода, който овлажнява фуража, докато се разпределя, осигурявайки на прасетата пресен и влажен фураж. Системата може да се програмира за дозиране на различни видове фураж, в зависимост от възрастта и хранителните нужди на прасетата. Системата е оборудвана със сензори, които следят нивото на фуража, като гарантират, че прасетата винаги имат достъп до пресен фураж.

3. Електронни системи за хранене на свине майки

Електронните системи за хранене на свине майки (ESF) са предназначени за индивидуално хранене на свине майки, което позволява на всяка свиня да получи персонализирана диета въз основа на нейните индивидуални хранителни нужди. ESF системите използват ушни марки или електронни нашийници за идентифициране на свине майки, което позволява на системата да разпределя правилното количество фураж. ESF системите осигуряват прецизен контрол на храненето, намаляват отпадъците от фураж и подобряват здравето и продуктивността на свинете майки.

Пример за ESF система е системата "Compident" на Schauer Agrotronic. Тази система разполага с електронни дозатори за фураж, които разпределят фураж на отделни свине майки въз основа на техните хранителни нужди. Системата е оборудвана със сензори, които следят поведението на свинята при хранене, гарантирайки, че свинята консумира правилното количество храна. Системата може да бъде програмирана да дава различни видове фураж, в зависимост от етапа на бременност на свинята.

4. Системи за прецизно хранене

Системите за прецизно хранене използват усъвършенствани технологии, като сензори и изкуствен интелект, за да наблюдават поведението на прасетата и моделите на хранене. Тези системи събират данни за приема на храна от всяко прасе, телесното тегло и други променливи, които се използват за оптимизиране на разпределението на храната и намаляване на разхищаването на храна. Системите за прецизно хранене също предоставят данни в реално време на фермерите, което им позволява да коригират хранителните дажби и да идентифицират потенциални здравословни проблеми.

Пример за система за прецизно хранене е системата "ProGrow" на Skov. Тази система използва сензори за измерване на количеството храна, изядено от всяко прасе, както и телесното тегло и нивото на активност на прасето. След това данните се анализират с помощта на алгоритми с изкуствен интелект, за да се оптимизира разпределението на храната и да се намалят хранителните отпадъци. Системата също така предоставя сигнали в реално време на фермерите, което им позволява да идентифицират потенциални здравословни проблеми и да предприемат незабавни действия.

Системата позволява да имате ясен преглед на данните и по този начин да знаете връзката между консумацията на храна и растежа. Ако оптималните производствени условия са компрометирани, това ще бъде видимо в събраните данни и животновъдът може да коригира настройките, преди производителността да намалее. Системата включва компютър, който следи консумацията на храна и вода и контролира параметри като температура и вентилация на помещението.

5. Системи за течно хранене

Системите за течно хранене стават все по-популярни в свиневъдството. Тези системи използват течен фураж, който се състои от смес от вода, зърно и други добавки за хранене на прасета. Течният фураж се усвоява по-лесно от сухия, което може да подобри ефективността на фуража и наддаването на тегло. Системите за течно хранене също така намаляват отпадъците от фураж и осигуряват на прасетата постоянна доставка на прясна храна.

Пример за система за течно хранене е системата "LiqMix" на Aco Funki. Тази система разполага със смесителен резервоар, който смесва вода и сух фураж, създавайки течен фураж, който се разпределя на прасетата. Системата може да се програмира за дозиране на различни видове фураж, в зависимост от възрастта и хранителните нужди на прасетата. Системата е оборудвана със сензори, които следят нивото на фуража в смесителния резервоар, като гарантират, че прасетата винаги имат достъп до пресен фураж.

В заключение, иновативните системи за хранене направиха революция в храненето на свинете, подобрявайки ефективността, намалявайки разходите за труд и насърчавайки хуманното отношение към свинете. Автоматични системи за хранене, системи за мокро-сухо хранене, електронни системи за хранене на свине майки, системи за прецизно хранене и системи за течно хранене са само няколко примера за иновативни системи за хранене, които се използват в свинеферми по света. С напредъка на технологиите можем да очакваме в бъдеще да се появят още по-иновативни системи за хранене, които допълнително оптимизират храненето на свинете и подобряват устойчивостта на свиневъдството.

Линк към статията на www.pig333.com може да намерите ТУК

© 2021 - Асоциация на свиневъдите в България - Всички права запазени
Уеб дизайн: Крис Дизайн Арт