Индексът на цените на месото на ФАО достигна средно 112,9 пункта през октомври

Индексът на цените на месото на ФАО достигна средно 112,9 пункта през октомври, което е лек спад (0,7 пункта, или 0,6%) спрямо септември, отбелязвайки четвъртия пореден месечен спад и заставайки с 3,9 пункта (3,4%) под стойността си отпреди година.

През октомври международните цени на свинското месо паднаха за трети пореден месец, основно водени от постоянното слабо търсене на внос, особено от някои страни от Източна Азия, с допълнителен натиск надолу, произтичащ от големите наличности за износ при някои водещи доставчици.

За разлика от това, световните цени на птичето месо леко се възстановиха, тъй като огнищата на птичи грип продължиха да ограничават доставките от няколко водещи световни доставчици на фона на силно потребителско търсене поради относителната достъпност на птичето месо.

Международните цени на говеждото и овчето месо също се повишиха незначително, отразявайки постоянното, силно търсене на внос от някои водещи вносители, въпреки обилните доставки на говеждо месо от Австралия и Бразилия и овче месо от Океания.

Източник: https://www.fao.org/

© 2021 - Асоциация на свиневъдите в България - Всички права запазени
Уеб дизайн: Крис Дизайн Арт