Глобалното потребление на свинско се очаква да нарасне със 7,2% до 2030 г

Графика 1. Очакван ръст на глобалното потребление на говеждо, свинско и пилешко месо до 2030 г. Цифри в милиони тонове, вариации 2030/2023 г. Изготвено от 333 Latin America с данни от Министерството на земеделието на Съединените щати (USDA).

Глобалното потребление на свинско се очаква да нарасне със 7,2% до 2030 г

От 2023 г. до 2030 г. се очаква консумацията на свинско месо да нарасне в Латинска Америка, Китай и Съединените щати, докато се очаква спад в Европейския съюз.

· Прогнозите са, че общото световно потребление на месо (говеждо, свинско и пилешко) ще нарасне с 9,6% през следващите 7 години, преминавайки от 327 милиона тона (Mt) през 2023 г. до 358,4 Mt до края на 2030 г.

· Между 2023 г. и 2030 г. се очаква световното потребление на говеждо месо да нарасне със 7,3% с обем от 80,2 Mt, докато световното потребление на птиче месо се очаква да нарасне с 13,2% със 147,5 Mt. Глобалното потребление на свинско месо се очаква да достигне 131 Mt през 2030 г., което е увеличение от 7,2% в сравнение с 2023 г.

· Потреблението на свинско във Виетнам и Съединените щати се очаква да нарасне съответно с 28,3% и 11,7%. В Китай и Русия се очаква потреблението да нарасне съответно с 5,8% и 4,5%. Очаква се спад от 3,9% за Европейския съюз, като потреблението на свинско месо ще нарасне от 18,4 Mt през 2023 г. на 17,7 Mt през 2030 г.


·
През 2030 г. се очаква Латинска Америка да отчете ръст от 14,2% в консумацията на свинско месо в сравнение с 2023 г., достигайки 10,7 Mt.

· За Бразилия, Мексико и Аржентина, водещите страни в региона, обемите на потребление се очаква да достигнат 3,5, 3,0 и 1 Mt през 2030 г. В сравнение с 2023 г. това представлява ръст съответно от 10,6%, 13,5% и 27,6%. .

· За Централна Америка и Карибите общата консумация на свинско месо се оценява на 1 Mt до 2030 г., което представлява увеличение от 19% в сравнение с оценката за 2023 г.

Графика 2. Очакван растеж на потреблението на свинско месо до 2030 г. в петте най-големи глобални потребители. Цифри в милиони тонове, вариации 2030/2023. Изготвено от 333 Latin America с данни от Министерството на земеделието на Съединените щати (USDA).
Графика 3. Очакван растеж на консумацията на свинско месо в Латинска Америка до 2030 г. Цифри в милиони тонове, вариации 2030/2023 г. Изготвено от 333 Latin America с данни от Министерството на земеделието на Съединените щати (USDA).


Линк към статията на www.pig333.com може да намерите ТУК

© 2021 - Асоциация на свиневъдите в България - Всички права запазени
Уеб дизайн: Крис Дизайн Арт