Германия: Производството на месо намалява поради нарастващите разходи и свръхрегулирането

На годишната си конференция в Мюнхен VDF и BVWS приписаха тази ситуация главно на високия регулаторен натиск, политическата несигурност и нарастващите разходи.

През 2023 г. производството на месо в Германия спадна до 6,8 милиона тона (-280 000 t) в сравнение с предходната година, което представлява спад от 4% и отбелязва седма поредна година на намалено производство. Намалението засегна основно свинскотои говеждото месо. На годишната си конференция в Мюнхен Германската асоциация на месната промишленост (VDF) и Федералната асоциация на германските производители на колбаси и шунка (BVWS) обвиниха за това главно високия регулаторен натиск, политическата несигурност и растящите разходи.

Германският износ на месо и месни продукти също беше силно ограничен през 2023 г. поради избухването на африканска чума по свинете (АЧС) в Германия, наред с други фактори. Много трети страни поддържат забрана за внос на свинско месо от Германия.

По-малкият обем животни, предназначени за клане, предизвика силен натиск за консолидация в месната промишленост и доведе до затваряне на заводи и продажби. Преработвателната промишленост, която също е доминирана от средни предприятия, страда от икономическа тежест, причинена от високите цени на енергията и суровините, нарастващите заплати и недостига на работна ръка. Тези нарастващи разходи затрудняват компаниите да предлагат своите продукти на разумни цени. Високата инфлация през последните години, особено в хранително-вкусовия сектор, оказа значително влияние върху покупателното поведение на потребителите.

Кланиците и преработвателните предприятия също са силно загрижени за възможните последици от различните законови разпоредби, които вече са въведени в Германия или се обсъждат в момента. И двете асоциации са против увеличаването на цените на храните за животни чрез такса , с която се финансира хуманното отношение към животните.

VDF и BVWS/ Германия.
https://www.v-d-f.de/
https://www.wurstproduzenten.de/

© 2021 - Асоциация на свиневъдите в България - Всички права запазени
Уеб дизайн: Крис Дизайн Арт