Германия: Производството на месо спада с 4% през 2023 г

През 2023 г. производството на свинско месо в Германия е намаляло значително, докато производството на говеждо остава почти непроменено. Лек ръст има при птиците.

Производството на месо в Германия отново спадна значително през 2023 г. Според предварителните данни на Федералната статистическа служба (Destatis), кланиците са произвели 6,8 милиона тона месо през 2023 г., което е спад от 4% (-280 200 t) спрямо предходната година. Следователно германското производство на месо намалява за седма поредна година след пика си през 2016 г. (8,25 милиона тона). Общо 47,9 милиона глави свине, говеда, овце, кози и коне, както и 702,2 милиона кокошки, пуйки и патици са били заклани в кланиците през 2023 г.

Що се отнася до свинете, 43,8 милиона глави са били заклани през 2023 г., което представлява спад от 7% (-3,3 милиона глави) в сравнение с предходната година. Броят на закланите домашни прасета намалява със 7,7% до почти 42,3 милиона глави. Броят на закланите вносни прасета обаче нараства с 19,5% до 1,5 млн. глави.

Общо кланиците са произвели около 4,2 милиона тона свинско месо през 2023 г., което е спад от 6,8% (-306 500 тона) спрямо предходната година. В сравнение с рекордната 2016 г. през 2023 г. е произведено около 1,4 милиона тона свинско месо по-малко, което съответства на спад от повече от една четвърт (-25,1%).

февруари 2024/ Дестатис/ Германия.
https://www.destatis.de/

© 2021 - Асоциация на свиневъдите в България - Всички права запазени
Уеб дизайн: Крис Дизайн Арт