Франция: Намаляване на клането на прасета през 2023

Клането във Франция е намаляло с 4,8% на годишна база.


През декември броят на закланите прасета рязко намаля на годишна база (-7,8%), оставайки под средното заклане за периода 2018-2022 г. (-6,5%). При средно 94,2 kg/кланичен труп, теглото на прасетата за клане е стабилно спрямо предходната година (+ 0,1%).

За 2023 г. клането е намаляло с 4,8% на годишна база и с 6,2% в сравнение със средното за пет години, което отразява спада в броя на свинете във фермите.

  Декември 2023 (хиляди глави) Изменение (%) Изменение
2023 / Средно 2018-2022
Заклани прасета 1734 -7.6 -6.4
Свине майки и нерези 24 -6.0 -11.9
Малки прасета 18 -25.7 -7.8
Общо свине 1776 -7.8 -6.5


Източник: Януари 2024/ Agreste/ France.
https://agreste.agriculture.gouv.fr/

© 2021 - Асоциация на свиневъдите в България - Всички права запазени
Уеб дизайн: Крис Дизайн Арт