Прогнози за 2023 година

Развитие на броя на свинете (проучване май-юни) в сравнение с клането. Източник: FranceAgriMer въз основа на SSP.

Намаляването с 1,4% на броя на закланите прасета и намалението с 2,3% на обема на производството на свинско месо отразяват развитието на сектора.

Според доклада на FranceAgriMer - „Пазари на млечни продукти, месо и птици, баланс за 2022 г., перспектива за 2023 г.“, данните от селскостопанското преброяване за 2020 г. разкриват 28% намаление на броя на средните и големите ферми за десет години, което е свързано с пенсионирането на фермери, като никой не заема тяхното място. Въздействието на конфликта в Украйна, което увеличи и без това високите производствени разходи (фураж, енергия и т.н.), също има отрицателно въздействие върху по-малко продуктивните ферми.

Френската свиневъдна индустрия е загубила 24 000 свине майки, т.е. 2,5% от стадото си за разплод, което сега е близо 900 000 глави. Това е продължаваща, дългосрочна тенденция (-200 000 свине майки от 2012 г., т.е. -18%). Общият брой на свинете по отношение на 2021 г. бележи подобен спад (-326 000 глави, т.е. -2,5%).

От 2012 г. насам клането във Франция е намаляло с 5,3%, т.е. загуба на 1,3 милиона прасета между 2012 г. (24,1 милиона глави) и 2022 (22,8 милиона глави).

Теглото на кланичните трупове, което през 2021 г. все още беше леко повишено (94,6 кг), спадна през 2022 г. (93,7 кг). Това нарушава почти непрекъсната 10-годишна тенденция и свидетелства за напрегната пазарна ситуация поради намаляващото предлагане, но също и за ефекта от сушата, който се отрази на растежа на свинете през лятото. Следователно, в сравнение с 2021 г., клането е намаляло повече в обем (-2,3%), отколкото в броя на животните (-1,4%).

Със спад на производството на свинско месо до 2,2 милиона тона еквивалент на кланично тегло през 2022 г. , Франция въпреки това остава третият по големина европейски производител след Испания (5,2 милиона  тона, +0,2%) и Германия (4,6 милиона тона, -8,3%)

През 2023 г. се очаква френското стадо свине да продължи прогресивно да намалява. Като се има предвид тази тенденция и въпреки нарастването на производителността, намаляването на френското производство изглежда много вероятно, според доклада на FranceAgriMer „Пазари на млечни продукти, месо и птици, 2022 баланс, 2023 перспектива“.

Капацитетът за износ на Франция изглежда ограничен, още повече, когато производството има тенденция да намалява. Вътрешното потребление традиционно се счита за естествен изход за френското производство и често износът се взема предвид само за излишъци. Дори при благоприятни условия изнесените количества са склонни да достигнат лимита си, както видяхме през 2020-2021 г.

Линк към статията на www.pig333.com може да намерите ТУК

 

© 2021 - Асоциация на свиневъдите в България - Всички права запазени
Уеб дизайн: Крис Дизайн Арт