ФАО стартира глобална 10-годишна инициатива за намаляване на нуждата от антимикробни средства

Инициативата има за цел да предостави на страните политическа подкрепа и споделяне на знания, за да помогне за намаляване на нуждата от антимикробни средства в животновъдството.

Организацията по прехрана и земеделие на Обединените нации (FAO) обяви стартирането на нова инициатива, ориентирана към действие и насочена към страната, за намаляване на нуждата от антимикробни средства във фермите, на фона на нарастващата заплаха от антимикробната резистентност (AMR) в храните и селскостопанския сектор, оказвайки влияние върху здравето на сухоземните и водните животни, растенията и околната среда и причинявайки значителни икономически загуби на фермерите по целия свят.

Инициативата „Намаляване на нуждата от антимикробни средства във фермите за устойчива трансформация на агрохранителни системи“ (RENOFARM) има за цел да предостави на страните политическа подкрепа, техническа помощ, изграждане на капацитет и споделяне на знания, за да помогне за намаляване на нуждата от антимикробни средства в животновъдството, като дава приоритет на здравето на животните и благосъстояние, смекчаване на въздействието върху околната среда и подобряване на продоволствената сигурност и изхранването, като по този начин спомага за постигането на Програмата до 2030 г. и нейните цели за устойчиво развитие.

Работейки заедно с правителства, фермери, частен сектор и организации на гражданското общество и други участници, тя ще популяризира „5 G“ на ниво ферма: добри здравни услуги, добри производствени практики, добри алтернативи, добри връзки и добри стимули.

Целта на FAO е да приложи инициативата в повече от 100 държави в съответствие с партньорите си по подхода Quadripartite One Health - Световната здравна организация (СЗО), Програмата на ООН за околната среда (UNEP) и Световната организация за здравеопазване на животните (WOAH). .

25 април 2024 г./ ФАО.
https://www.fao.org

© 2021 - Асоциация на свиневъдите в България - Всички права запазени
Уеб дизайн: Крис Дизайн Арт