FAO очаква спад в производството на свинско месо тази година

Докато световното производство на птиче, говеждо и овче месо през 2024 г. се прогнозира да се увеличи незначително, производството на свинско месо се очаква да се свие.

 

В своя двугодишен доклад за световните пазари на храни FAO прогнозира, че световното производство на месо през 2024 г. ще нарасне незначително до 371 милиона тона (еквиваленти на кланично тегло). Очаква се увеличение на производството във всички региони, с изключение на Азия, най-вече при свинското месо в Китай.

През 2024 г. прогнозираното разширяване на световното производство на месо вероятно ще бъде водено от птиче месо, което се прогнозира да се увеличи с 0,8% на годишна база до 146 милиона тона. Глобалното производство на говеждо и овче месо също се прогнозира да нарасне допълнително през 2024 г. За разлика от това, световното производство на свинско месо се прогнозира да се свие с около 1,2 милиона тона или 0,9% от 2023 г. Това намаление ще бъде основно причинено от очакван спад в Китай след усилията на правителството да ограничи свръхпредлагането и да поддържа стабилността на вътрешните цени чрез намаляване на броя на свинете за разплод и коригиране на целта за националното поголовие свине.

Световната търговия с месо и месни продукти се очаква да се възстанови след две последователни години на свиване. Възстановяването ще се дължи главно на стабилното търсене на внос, което се очаква във всички региони, особено в Северна Америка.

Тази положителна перспектива обаче може да бъде повлияна от търговски ограничения, произтичащи от разпространението на болести по животните, геополитически фактори и ограничена покупателна способност на потребителите. Според индекса на цените на месото на ФАО, международните цени на месото се повишиха умерено от януари до май тази година въпреки забавянето на темпа на увеличение на цените през последните месеци. Увеличение на цените е регистрирано при говеждото, птичето и свинското месо, основно подкрепено от солидно търсене от страна на водещи страни вносителки, въпреки увеличените доставки от големите износители на месо. За разлика от това международните цени на овчето месо се понижиха, главно поради обилните доставки за износ в Океания, най-големият доставчик в света.

13 юни 2024 г./ ФАО.
https://openknowledge.fao.org/

 

© 2021 - Асоциация на свиневъдите в България - Всички права запазени
Уеб дизайн: Крис Дизайн Арт