ФАО: Анализ на световните тенденции в производството на месо

Световно производство на месо, основни артикули. Източник: FAO. 2022. Производство: Растениевъдство и животновъдство. В: FAOSTAT. Рим. [Цитиран ноември 2023 г.]. https://www.fao.org/faostat/en/#data/QCL

Статистическият годишник на ФАО предлага информация за световните тенденции в производството на месо.

Световното производство на месо достигна 357 милиона тона през 2021 г., което е ръст от 53%, или 124 милиона тона в сравнение с 2000 г. От 2020 г. до 2021 г. производството се е увеличило с 4%, което е най-бързото за периода 2000–2021 г.

С 34% от световното производство през 2021 г., пилешкото месо показа най-големия ръст в абсолютно и относително изражение от 2000 г. насам (+107%, или 63 милиона тона) и беше най-произвежданият вид месо през 2021 г.

Свинското месо също представляваше 34% от общо през 2021 г., в сравнение с 39% през 2000 г. и 32% през 2020 г. Африканската чума по свинете започна да засяга азиатските страни в края на 2018 г. и продължи през 2019 г. и 2020 г. Това доведе до спад от 11 милиона тона в световното производство на свинско месо между 2018 г. и 2019 г., като Китай беше най-тежко засегнат и продължи да ограничава производството през 2020 г. Въпреки това, производството на свинско месо се възстанови през 2021 г. до 120 милиона тона (+11%) – над нивото от 2018 г. – и доведе до силното увеличение на глобалното производство на месо, споменато по-горе .

Делът на говеждото месо е намалял от 24% през 2000 г. на 20% през 2020 г.

Трите най-големи страни производителки представляват 60% от световното производство на свинско месо и 41–42% от световното производство на пилешко и говеждо месо през 2021 г. Китай и Съединените американски щати са сред трите най-големи производители за всеки основен вид месо: по-специално, само на Китай се падат 45% от световното свинско месо през 2021 г., а Съединените американски щати са произвели 17 до 18% от световното пилешко и говеждо месо. Разликата между двете страни е, че производството на месо в Китай е предимно за вътрешния пазар, докато значителен дял от американското производство на месо (особено в случая на пилешко) се изнася.

Източник: 30 ноември 2023 г./ ФАО. 2023. Световно прехрана и земеделие – Статистически годишник 2023. Рим. https://doi.org/10.4060/cc8166en

Подробния доклад може да намерите в прикачения файл.

© 2021 - Асоциация на свиневъдите в България - Всички права запазени
Уеб дизайн: Крис Дизайн Арт