ЕС: Търсенето на комбинирани фуражи е на път да намалее през 2022 г

ЕС: Търсенето на комбинирани фуражи е на път да намалее през 2022 г


Разпространението на болести по животните и икономическото въздействие на войната в Украйна са основните фактори, намаляващи търсенето.

Производството на комбинирани фуражи в ЕС (ЕС27) за селскостопански животни през 2022 г. се очаква да намалее с 5 милиона тона до ниво от 145 милиона тона. в сравнение с нивото от 150 милиона тона за 2021 г. (намаление от 3,5% на годишна база).

Само производителите на фуражи в Балтийските страни, Ирландия, Полша, България и Словения се очаква да запазят производството на фуражи на подобно ниво от миналата година. На ниво ЕС всички основни сектори на фуражите ще бъдат изправени пред намаление.

Секторът на фуража за свине вероятно ще бъде най-засегнат. Производството се очаква да намалее с – 5,6% в сравнение с 2021 г. след намаляването на размера на стадата / броя на свинете майки или фермерите, напускащи бизнеса в някои държави-членки. Това се дължи главно на увеличените производствени разходи и проблеми със здравето на животните, като африканска чума по свинете (АЧС). Ситуацията е особено критична в Белгия (-11%), Дания (-9%), Португалия (-8,4%), Германия (-8%) и Чешката република (-7,4%). Холандия и Белгия продължават да обезлюдяват стадата си от свине, за да намалят емисиите в околната среда от земеделието. Румъния и Полша са силно засегнати от АЧС.

28 октомври 2022 г./ FEFAC/ Европейски съюз.
https://fefac.eu/newsroom

© 2021 - Асоциация на свиневъдите в България - Всички права запазени
Уеб дизайн: Крис Дизайн Арт