ЕС удължи търговската подкрепа за Украйна с още една година

Новите автономни търговски мерки ще бъдат в сила до 5 юни 2025 г.
Спирането на вносните мита и квотите върху украинския износ за Европейския съюз ще бъде удължено с още една година след приемането на 13 май от Съвета и гласуването на 23 април в Европейския парламент.

Тези така наречени автономни търговски мерки (АТМ) са в сила от юни 2022 г. и са ключов стълб в подкрепата на ЕС за Украйна, осигурявайки спасителен пояс за икономиката на страната чрез достъп до пазара на ЕС.

Мерките също така отчитат опасенията на заинтересованите страни от ЕС. За тази цел - и като се има предвид значително увеличение на вноса на някои селскостопански продукти от Украйна в ЕС през 2022 г. и 2023 г. - обновените автономни търговски мерки съдържат подсилен защитен механизъм. Той позволява предприемането на бързи коригиращи действия в случай на значителни смущения на пазара на ЕС или на пазарите на една или повече държави-членки.

Освен това се прилага аварийна спирачка за яйца, птиче месо, захар, овесени ядки, царевица, едрозърнест и мед, която ще се задейства автоматично, ако обемите на вноса достигнат средния годишен внос, регистриран между 1 юли 2021 г. и 31 декември 2023 г. Дирекция на Комисията- General for Trade също публикува тези обеми на вноса.

Сега, след като автономните търговски мерки са приети, Комисията също така предприема необходимите стъпки чрез консултации с Украйна съгласно член 29 от Споразумението за асоцииране ЕС-Украйна, за да постигне съгласие за по-дългосрочна реципрочна либерализация на тарифите. Този процес има за цел да осигури икономическа сигурност и стабилна рамка за търговия както на Украйна, така и на ЕС, както и на земеделските производители и предприятията. Това също би представлявало важна стъпка напред за възстановяването и по-нататъшната интеграция на Украйна във вътрешния пазар на ЕС, с крайната цел да се осигури бъдещото присъединяване на страната към Съюза.

13 май 2024 г./ Европейска комисия/ Европейски съюз.
https://ec.europa.eu

© 2021 - Асоциация на свиневъдите в България - Всички права запазени
Уеб дизайн: Крис Дизайн Арт