ЕС търси алтернативни източници на протеини за храни и фуражи

Това проучване оценява текущото състояние и бъдещите перспективи на производството на протеини с акцент върху конвенционалните и алтернативни източници на протеини за храни и фуражи.

Докато прогнозите показват увеличени нужди от конвенционални протеини до 2050 г. (+57% за месо), изменението на климата налага проучване на нелинейни сценарии и потенциала на алтернативните протеини в глобалния протеинов баланс и в ЕС. В този контекст четири източника на алтернативни протеини – водорасли, насекоми, микробна ферментация и култивирано месо – се оценяват чрез сравняването им с конвенционалните източници, които могат да заменят, по отношение на техните относителни енергийни нужди, въздействие върху околната среда, хранително съдържание и техния потенциал за използване, като заместители на конвенционалните протеини в храните и фуражите в ЕС.

Общите алтернативни протеини, консумирани през 2020 г. (включително алтернативи на растителна основа), са 13 милиона (M) метрични тона, приблизително 2% от пазара на животински протеини. Смята се, че алтернативните протеини представляват 11% от световния пазар на протеини за храни до 2035 г., като алтернативите на растителна основа доминират през този период.

Прогнозите предвиждат, че водораслите потенциално биха могли да заменят до една трета от соевото брашно в диетите за свине и птици, а брашното от насекоми може да замени 10% от конвенционалния протеин в тези диети.

Проучва се и текущото ниво на научноизследователска и развойна дейност, технологична и търговска готовност и индустриален капацитет на посочените алтернативи в ЕС.

Проучването изследва регулаторните и техническите пречки и възможностите за разработване на алтернативни протеини в Европа. Общите бариери включват необходимостта от оптимизиране на все още съзряващи технологии, разширяване на капацитета за обработка и производство, намаляване на вложените ресурси и разходи, справяне с ограниченията на инфраструктурата и навигиране в сложни регулации и законодателни бариери.

И накрая, докладът идентифицира варианти на политиката, които да спомогнат за увеличаване на развитието и производството на алтернативни протеини в ЕС. Предложените интервенции включват целево финансиране на научни изследвания за напредък на технологиите и справяне с пропуските в знанията, инвестиции в индустриалната политика в инфраструктура и съоръжения за обработка, включване на екологични съображения в процесите на регулаторно одобрение и подобрена координация между политиките и заинтересованите страни.

Проучването може да прочетете в прикачения PDF файл под статията

17 април 2024 г./ Европейски парламент/ Европейски съюз.
https://www.europarl.europa.eu

© 2021 - Асоциация на свиневъдите в България - Всички права запазени
Уеб дизайн: Крис Дизайн Арт