ЕС: Средства за подкрепа на декарбонизацията на селското стопанство

Селскостопанските МСП ще се възползват от 50 милиона евро в подкрепа на декарбонизацията на селското стопанство.HeavyFinance
набира 50 милиона евро за частен кредитен фонд, който ще подкрепя европейските селскостопански малки и средни предприятия (МСП) с финансиране по поръчка. Финансирането ще бъде налично за финансиране на решения за напредък в декарбонизацията на селското стопанство в България, Латвия, Литва, Полша и Португалия.

Парите ще дойдат от кредитен фонд HeavyFinance, към който Европейският инвестиционен фонд (EIF) е отпуснал 20 милиона евро. Тази сума не само ще увеличи фонда, но и ще помогне за привличането на допълнителни инвеститори – както публични, така и частни. Това споразумение стана възможно с подкрепата на програмата InvestEU, която има за цел да задейства повече от 372 милиарда евро допълнителни инвестиции между 2021 г. и 2027 г. за приоритетите на политиката на ЕС, включително зеления и цифровия преход.

Фондът ще осигури средносрочен дългов капитал за малки и средни земеделски компании, за да ги подкрепи в усилията им да намалят въглеродния си отпечатък чрез по-екологични практики. Те включват алтернативни щадящи почвата техники, които отделят въглерода и подобряват здравето на почвата. Примерите включват така нареченото „земеделие без оран“ (без или с по-малко оран), по-малко разчитане на синтетични торове и използване на по-малко замърсяващо земеделско оборудване.

Европейският съюз признава почвата за важен поглътител на въглерод, а селскостопанската индустрия като решаваща за постигане на целта за климатична неутралност до 2050 г. Фондът има за цел да премахне 0,376 тона еквивалент на въглероден диоксид годишно за всеки инвестирани 1000 евро, в съответствие с европейските Насоки за действия по климата и устойчивост на околната среда на инвестиционния фонд.

март 2024 г./ ЕК/ Европейски съюз.
https://ec.europa.eu/commission/

© 2021 - Асоциация на свиневъдите в България - Всички права запазени
Уеб дизайн: Крис Дизайн Арт