ЕС предлага нови правила за подобряване на хуманното отношение към животните в транспорта

Комисията предложи най-голямата реформа на правилата на ЕС за хуманно отношение към животните по време на транспортиране от 20 години.

Както беше обявено от стратегията „От фермата до трапезата“, Комисията предложи най-голямата реформа на правилата на ЕС за хуманно отношение към животните по време на транспортиране от 20 години. Новите правила отразяват най-новите научни доказателства и прозрения, както и технологичното развитие.

Времето за пътуване ще бъде съкратено и по време на дълги пътувания животните трябва да бъдат разтоварени за периоди на почивка, хранене и поене. Специални правила ще се прилагат за животни за клане и за уязвими животни като неотбити телета и бременни животни.
Разрешенията за осигуряване на минимално пространство за различните животни ще бъдат увеличени и адаптирани към всеки вид.
Транспортирането при екстремни температури ще бъде предмет на строги условия, включително ограничаване на транспортирането само през нощта, когато температурите надвишават 30 градуса. Освен това, когато температурите са под 0°C, пътните превозни средства трябва да бъдат покрити и циркулацията на въздуха в отделението за животни да се контролира, за да се предпазят животните от излагане на студен вятър по време на пътуването. Ако температурите паднат под -5°C, заедно с горепосочените мерки, продължителността на пътуването не трябва да надвишава 9 часа.

Правилата за износ на живи животни от Съюза ще бъдат затегнати, включително по-добър контрол в трети страни, за да отговарят на стандарти, еквивалентни на тези в ЕС.

Ще се използват цифрови инструменти за улесняване на прилагането на транспортните правила (напр. позициониране в реално време на превозни средства; централна база данни).

Двете законодателни предложения ще бъдат внесени в Европейския парламент и Съвета. По отношение на Европейската гражданска инициатива EFSA ще започне своята научна оценка въз основа на искането на Комисията и ще представи своето научно становище до март 2025 г.

Източник: 7 декември 2023 г./ Европейска комисия/ Европейски съюз.
                    https://ec.europa.eu

© 2021 - Асоциация на свиневъдите в България - Всички права запазени
Уеб дизайн: Крис Дизайн Арт