ЕС: остатъците от ветеринарни лекарства в животни и храни остават ниски

Нивата на остатъци от ветеринарни лекарства и други вещества, открити в животни и храни от животински произход, остават ниски в Европейския съюз, според последния доклад на EFSA.

Докладът разглежда различни групи вещества, включително хормони, антибактериални средства, замърсители на околната среда, забранени вещества и други ветеринарни лекарства. Годишният доклад на EFSA за 2022 г. включва данни, докладвани от държавите-членки, Исландия и Норвегия.

През 2022 г. процентът на несъответстващите проби е 0,18%, което е сравнимо с предходните 13 години, когато несъответствието варира от 0,17% до 0,37%. Цифрата за 2021 г. е 0,17%. За свинете 0,10% от 120 882 тествани проби са несъответстващи през 2022 г.

Общото ниво на несъответствие в целевите проби (т.е. тези, взети за откриване на незаконна употреба или проверка на неспазването на максимално разрешените нива) е 0,27%, което е сравнимо с предходните четири години (0,24%-0,35%) и леко по-високо от 2021 г. (0,24%).

6 март 2024 г./ EFSA/ Европейски съюз.
https://www.efsa.europa.eu

© 2021 - Асоциация на свиневъдите в България - Всички права запазени
Уеб дизайн: Крис Дизайн Арт