ЕС: Очаква се лек спад в животновъдството през 2024 г

Фигура 1. Прогнозна промяна в производството на животни в ЕС, избрани периоди 2024 г. в сравнение с 2023 г. Кози, овце и говеда, второ тримесечие на 2024 г. в сравнение с второ тримесечие на 2023 г. Свине, четвърто тримесечие на 2024 г. в сравнение с четвърто тримесечие на 2023 г. Източник: Европейска комисия.

През последното тримесечие на 2024 г. се очаква производството на свине да намалее с 1% в сравнение със същото тримесечие на 2023 г., възлизайки на 57,7 милиона глави. Прогнозира се, че Испания ще произведе 13,6 милиона свине през четвъртото тримесечие на 2024 г. Това ще я направи страната най-голям производител на свинско месо в ЕС, изпреварвайки Германия (8,8 милиона глави) и Дания (7,3 милиона глави).

През второто полугодие на 2024 г. се очаква брутното местно производствона говеда, произведени в ЕС, да достигне 12,1 милиона глави. Това би означавало спад от 1% в сравнение със същия период на 2023 г., когато са произведени 12,2 милиона глави животни. Прогнозите са, че Франция ще остане най-големият производител на говеждо месо през второто полугодие на 2024 г. с 2,7 милиона глави, изпреварвайки Германия (2,0 милиона), Испания (1,3 милиона) и Ирландия (1,0 милиона).

Производството на овце се очаква да намалее със 7% до 15,6 милиона глави през второто полугодие на 2024 г., докато производството на кози се очаква да намалее с 9%, до 2,4 милиона глави. Сред страните от ЕС, които са докладвали данни за овце, се очаква Испания да бъде най-големият производител през второто полугодие на 2024 г. с повече от 4,5 милиона глави, следвана от Румъния (2,6 милиона) и Гърция (2,1 милиона).

Март, 2024/ Европейска Комисия/ Европейски съюз.
https://ec.europa.eu

© 2021 - Асоциация на свиневъдите в България - Всички права запазени
Уеб дизайн: Крис Дизайн Арт