ЕИСК издава становище относно транспортирането на животни

Европейският икономически и социален комитет излезе със становище относно предложението за регламент на ЕП и Съвета относно защитата на животните по време на транспортиране.

Европейският икономически и социален комитет (ЕИСК) прие становище със 167 гласа „за“, 5 „против“ и 6 „въздържал се“, представено от Jaume Bernis, относно преразглеждането на законодателството за хуманно отношение към животните „Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвет за защита на животните по време на транспортиране и свързаните с него операции, за изменение на Регламент (ЕО) № 1255/97 на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1/2005 на Съвета“.

Сред одобрените аспекти следва да се отбележи, че ЕИСК:

30 май 2024 г./ ЕИСК/ Европейски съюз.
https://www.eesc.europa.eu

© 2021 - Асоциация на свиневъдите в България - Всички права запазени
Уеб дизайн: Крис Дизайн Арт