Добър старт

Раждането на голям брой прасета не е гаранция, че всички те ще оцелеят. Много са нещата, от които това зависи. Robert Hoste от Университета във Вагенинген, Нидерландия ни представя най – важните.

Телесната маса (живо тегло) по време на раждането.
Тя влияе на преживяемостта и растежа на прасетата. От прасетата, родени под 900 грама оцеляват по – малко от 40% до отбиването. С увеличаване на телесната маса над 1 кг при раждане този показател се подобрява. На по – леките прасета са необходими 18 дни повече за достигане а кланично тегло. Всяко загубено прасе означава 34 евро загуба.

Коластрата.
Поемането на достатъчно коластра е важно за малките прасета. Колкото по – голямо е прасилото, толкова по – голям е недостигът на коластра. При прасетата, получили по – малко от 100 гр коластра смъртността е над 60%. Важно е и кога прасетата получават коластра, тъй като с времето коластрата намалява. Антителата са най – много веднага след раждането на първото прасе, след 6 часа те намаляват с 50%.

Добавъчно хранене.
Трябва ли прасетата да получават млекозаместител и предстартер? Млекозаместителят е нужен на свиневъдите, които имат големи прасила. Те трябва да дават млекозаместител или да ползват кърмачки. Прасетата, които са получавали предстартер на десетия ден лед отбиването имат по – голям апетит и прираст. Предстартерът и млекозаместителят помагат за по – голямо живо тегло па време на отбиването и клането, по – изравнени прасила и смъртността до отбиване и по – ниска. Инвестирането на 1 евро на прасе за млекозаместител и предстартер води до: 0,44 отбити прасета повече на прасило; +40 гр дневен прираст в подрастването и угояването; -0,05 конверсия на фуража във фазата а подрастване и угояване.

Подходящ мениджмънт и обучение.
Ако прасетата не получават правилни грижи от гледача, не е възможно да стигнат до края по ефективен начин. Ако гледачите не са платени добре, това ще се отрази на качеството на грижите за животните. Качеството на работниците също е важно и затова трябва да се полагат грижи за обучение.

В края на краищата ефектите от добри старт продължават през целия път от раждането до кланицата: високата телесна маса при раждане е в помощ; също достатъчно коластра, доставена рано; добавъчно хранене, което е различно за различните ферми и всичко това подкрепено с подходящ мениджмънт.

© 2021 - Асоциация на свиневъдите в България - Всички права запазени
Уеб дизайн: Крис Дизайн Арт