Дания ще наложи данък въглеродни емисии върху фермите

Правителството и партиите в зелената тристранка се споразумяха за преструктуриране и конверсия на селскостопанското производство на Дания. Целта е да се намалят емисиите на парникови газове в сектора и да се допринесе за постигането на климатичните цели на Дания за 2030 г., осигурявайки по-добри условия за природата, биоразнообразието, водната среда и питейната вода.

Страните са съгласни, че трябва да се въведе такса CO2 върху емисиите от добитъка. Датските животновъди ще трябва да плащат 300 крони (приблизително 40 евро) на тон CO2 еквивалент от 2030 г. След това данъкът ще нарасне до 750 крони (100 евро) през 2035 г. Ще има удръжки от 60%, като по този начин ефективният данък ще възлизат на 120 крони на тон CO2 и след това на 300 крони на тон през 2035 г.

Като цяло усилията в споразумението се оценяват за намаляване на емисиите на Дания с 1,8 милиона тона CO2 еквивалент през 2030 г.

24.06.2024 г./ Министерство на икономиката/ Дания.
https://www.regeringen.dk

© 2021 - Асоциация на свиневъдите в България - Всички права запазени
Уеб дизайн: Крис Дизайн Арт