Мярката има за цел да намали производството на парникови газове

Мярката има за цел да намали производството на парникови газове


Новите и старите ферми трябва да отговарят на изискванията от 1 май.

От 1 май вече е законово изисквано ямите за тор в съществуващите угоителни ферми и във всички нови фермии да се изпразват поне веднъж седмично (или когато височината на оборския тор достигне 10 cm). Това е според „Споразумението за зелена трансформация на датското селско стопанство“ от 2021 г.

Целта на мярката е да се предотврати наличието на тор във високотемпературна среда, която благоприятства производството на метан. Преместването на оборския тор от обора в резервоари за биогаз или съхранение ще помогне за намаляване на емисиите на парникови газове от датското свиневъдство, което съответства на 150 000 тона CO2 еквивалент на година до 2025 г. и 170 000 тона CO2 еквивалент на година до 2030 г.

Изискването не се прилага за ферми, където се използват технологии за подкисляване на течен тор или техники за намаляване на амоняка, или за ферми с биологично свиневъдство.

За изпразването трябва да се води дневник, който се представя при общински проверки.

Линк към статията на www.pig333.com може да намерите ТУК

© 2021 - Асоциация на свиневъдите в България - Всички права запазени
Уеб дизайн: Крис Дизайн Арт