Чешки схеми за държавна помощ за предотвратяване на разпространението на болести

Чешки схеми за държавна помощ за предотвратяване на разпространението на болести по свинете и домашните птици
Комисията одобри схеми за държавна помощ в размер на 1,46 милиарда евро в подкрепа на предотвратяването на разпространението на болести по домашните птици и свинете.

Европейската комисия одобри, съгласно правилата на ЕС за държавна помощ, две чешки схеми с общ бюджет от около 1,46 милиарда евро (35 милиарда чешки крони) за подпомагане на фермерите за предотвратяване на разпространението на някои болести по домашните птици и свинете. Мерките ще допринесат за постигането на стратегическите цели на ЕС, свързани с Общата селскостопанска политика.

Чехия уведоми Комисията за плановете си да приеме две схеми за подпомагане на земеделските стопани за предотвратяване на разпространението на някои болести по домашните птици и свинете и за приемане на мерки за биосигурност. По-специално, схемите имат за цел да предотвратят разпространението на:

(1) инфлуенца по птиците, салмонела и кампилобактериоза на домашните птици
(2) бруцелоза по свинете, репродуктивен и респираторен синдром при свинете и салмонелоза.

Схемите, които ще работят до 31 декември 2029 г., са отворени за малки, средни и големи фермери в Чехия, които въвеждат мерки за дезинфекция, дезинсекция, дератизация, както и други мерки за биосигурност.

Съгласно схемите помощта ще бъде под формата на директни безвъзмездни средства за подпомагане на допълнителните разходи за почистване на помещения и оборудване на фермата, обработка на фураж и вода и ветеринарни интервенции. Помощта ще покрива до 50% от допустимите разходи.

Източник: 17 януари 2024 г./ Европейска комисия/ Европейски съюз.
https://ec.europa.eu

© 2021 - Асоциация на свиневъдите в България - Всички права запазени
Уеб дизайн: Крис Дизайн Арт