Схема на стойност 200 милиона евро за компенсиране на производителите на свине

Белгия: одобрена схема за изкупуване на свинефермиЕвропейската комисия одобри фламандска схема от 200 милиона евро за компенсиране на намаляването или закриването на производството на свине.

Европейската комисия одобри, съгласно правилата на ЕС за държавна помощ, фламандска схема на стойност 200 милиона евро за компенсиране на производителите на свине за намаляване или пълно закриване на производствения им капацитет. Целта на схемата е да се намалят азотните емисии в селскостопанския сектор, произтичащи от свиневъдството.

Схемата е отворена за микро, малки и средни предприятия, управляващи свиневъден обект във Фландрия. По схемата помощта ще бъде под формата на директни безвъзмездни средства в размер до 120% от загубата на стойност на активи, а именно свине и съоръжения, свързани със закриване на капацитет. Схемата ще продължи до 30 юни 2025 г

Линк към статията на www.pig333.com може да намерите ТУК

© 2021 - Асоциация на свиневъдите в България - Всички права запазени
Уеб дизайн: Крис Дизайн Арт