Oбобщен доклад на Европейския съюз относно антимикробната резистентност

Констатации от обобщения доклад на Европейския съюз относно антимикробната резистентност при зоонозни и индикаторни бактерии от хора, животни и храни през 2020/2021 г.

По-долу са основните констатации от доклада, анализиращ хармонизирания мониторинг на антимикробната резистентност (АМР) за периода 2020–2021 г. на Salmonella spp., Campylobacter jejuni и C. coli при хора и животни, отглеждани за производство на храни (бройлери, кокошки носачки и пуйки, прасета за угояване и говеда на възраст под 1 година) и съответното месо от тях:

Антимикробна резистентност при Campylobacter (особено при C. coli) и при някои щамове на Salmonella бактерии остават високи. Кампилобактериозата е най-често съобщаваната зооноза в ЕС през 2021 г. и най-често съобщаваната причина за болести, предавани с храна. Бактериите Campylobacter от хора и животни, отглеждани за храна (птици, пуйки за угояване, прасета за угояване и телета) продължават да показват много висока резистентност към ципрофлоксацин, често използван антимикробен агент при хората.

Установено е, че комбинираната резистентност към критично важни антимикробни средства – дефинирана като резистентност към две различни антимикробни средства – като цяло е ниска при Salmonella, Campylobacter и E. coli.

Въпреки че бяха открити индивидуални вариации в ЕС, ключовите показатели за резултатите показват, че е постигнат значителен напредък в намаляването на AMR при животни, отглеждани за производство на храни, в няколко държави-членки.

Докладването на редица CP-продуциращи E. coli изолати (съдържащи гени blaOXA-48, blaOXA-181 и blaNDM-5) при свине, говеда и месо от тях от ограничен брой държави-членки през 2021 г. изисква задълбочено проследяване -нагоре.

Линк към статията на www.pig333.com може да намерите ТУК

© 2021 - Асоциация на свиневъдите в България - Всички права запазени
Уеб дизайн: Крис Дизайн Арт