АЧС: най-голямото ветеринарно-санитарно предизвикателство, пред което е изправен светът

Началникът на отдела по въпросите на здравеопазването на животните в Европейския съюз (ЕС), г-н Francisco Gordejo Reviriego

Африканска чума по свинете: най-голямото ветеринарно-санитарно предизвикателство, пред което е изправен светът

Африканската чума по свинете (АЧС) отново става водеща тема, след като е установена за първи път в континентална Италия, Северна Македония и други страни по света. Това оказва натиск върху производителите на свинско месо в момент, когато войната в Украйна застрашава продоволствената сигурност и автономността като цяло. Началникът на отдела по въпросите на здравеопазването на животните в Европейския съюз (ЕС), г-н Francisco Gordejo Reviriego говори за африканската чума по свинете в Европа и ролята на Комисията за контролирането ѝ: 

Какво обяснява широкото разпространение на АЧС по света?

АЧС е заразно смъртоносно заболяване, засягащо домашните и дивите свине, което може лесно да бъде предадено чрез пряк контакт между животните или чрез разпространение на заразено месо или заразен материал.
Дивите свине са „супер-разпространителите“ в природата, пренасящи вируса през големи територии в много региони. Територията, която покриват, и фактът, че са диви животни, силно затрудняват изкореняването на болестта. Освен това слабата биосигурност в някои свинеферми води до непрекъснати огнища на АЧС, особено там, където широко се практикува отглеждане на малко животни в лични стопанства.
Положението се влошава от обстоятелството, че вирусът е много устойчив. Вирусът може да оцелее дълго време и да бъде пренасян на дълги разстояния, дори от хора. Ето защо в момента се счита за най-голямото ветеринарно-санитарно предизвикателство, пред което е изправен светът. Африканската чума по свинете достигна Европа през 2007 г. чрез хранителни отпадъци от кораб, идващ от Мозамбик до Грузия, и бързо се разпространи в много страни в този регион, включително Русия и Беларус. През 2014 г. АЧС беше открита и в ЕС, на литовската граница с Беларус, а понастоящем през 2022 г. 10 държави членки са засегнати от тази болест.

Италия е последната държава членка, засегната от болестта. Удовлетворени ли сте от отговора на Италия на епидемията и как помага Комисията?

Действително през януари 2022 г. АЧС е открита при диви свине в континентална Италия. Италия успя ефективно да открие и овладее болестта в ограничена област, като спря разпространението ѝ.
След като беше потвърдено наличието на АЧС, Комисията, в сътрудничество с Италия, незабавно прие съответното законодателство на ЕС за определяне на параметрите на заразената зона. След като са определени границите, са предприети и другите мерки, като например забрана за изпращането на свине и продукти от свинско месо от заразената област, за да не се излагат други държави членки и трети държави на повишен риск.
Регионализацията в ЕС, която се публикува в Официален вестник, не само спомага за ограничаване на риска от разпространение, но и запазва търговията от зони, свободни от заболяването. Държавите членки и третите държави, които признават регионализацията в ЕС, могат да продължат да получават животни и продукти от безопасни зони.
Ветеринарният екип на ЕС за извънредни ситуации (https://ec.europa.eu/food/animals/animal-diseases/veterinary-emergency-team_en), е съставен от най-добрите експерти по АЧС, и също е изпратен от Комисията в Италия. Целта е да се помогне на местните органи на място да прецизират мерките за контрол на болестите, за да отговорят на техните специфични нужди.
В положителна посока - Чехия (https://ec.europa.eu/food/system/files/2019-02/ad_control-measures_asf_presentation-wild-boar-czech-rep.pdf) и Белгия (https://ec.europa.eu/food/system/files/2020-11/ad_control-measures_asf_erad-eu-bel.pdf) преди няколко години успяха да изкоренят АЧС при дивите свине на тяхна територия. Техните национални експерти са активни във ветеринарния екип на ЕС за извънредни ситуации и споделят своите знания и опит с други държави членки.

Какво е направено на ниво ЕС за справяне с предизвикателството АЧС и какво е необходимо за ликвидиране на АЧС?

Откакто АЧС пристигна в Европа през 2007 г., Комисията започна поредица от инициативи за засилване на готовността за евентуално разпространение на болестта в Съюза. Тези инициативи непрекъснато се прилагат и актуализират в тясно сътрудничество с всички държави членки.
От 2014 г. насам, когато АЧС беше открита за първи път в ЕС, ЕС отпусна над 230 милиона евро за подпомагане на държавите членки и съседните трети държави (като Украйна) в борбата срещу АЧС.
ЕС успя да контролира огнищата на АЧС, като приложи многобройни мерки, свързани със законодателството и насоките на ЕС, научни становища от Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ) и референтната лаборатория на ЕС; чрез сътрудничество с международни органи (като OIE, GFTADs) и регионални органи и чрез подпомагане на финансирането на граничния контрол, одитите, програмите за повишаване на осведомеността и обучението и научните изследвания. Тези мерки помогнаха по-голямата част от ЕС да остане свободна от АЧС и ограничиха разпространението ѝ в ЕС, особено в сравнение с други региони като Азия.
Научните и техническите познания на ЕС за АЧС се увеличават всеки ден, но предвид сложната епидемиология на болестта и факта, че няма ваксина, тя няма да бъде ликвидирана скоро в широк мащаб. За да се разработят успешни ваксини срещу АЧС и да се постигне ликвидиране на заболяването, са необходими силен ангажимент и иновации в световен мащаб.

Африканската чума по свинете пристигна в ЕС през източните му граници. Ще се отрази ли войната в Украйна на борбата ни срещу болестта?

Никоя страна не е в безопасност от АЧС. Това е глобално предизвикателство, което изисква глобални действия. Трябва да има сътрудничество между отделните сектори и отделните държави, за да го победим.
В Европа този вид тясно сътрудничество беше установено преди години чрез GF-TADs ( съвместна инициатива на OIE и ФАО) с подкрепата на Комисията. Колеги от компетентния ветеринарен орган на Украйна винаги са били считани за ценни партньори и са участвали активно в регионалните дискусии относно АЧС.
Войната в Украйна има опустошително въздействие върху много области на живота и общественото здравеопазване, включително върху съвместните европейски усилия за предотвратяване, контрол и ликвидиране на АЧС в региона. Въпреки това ЕС активно подкрепя Украйна, граничеща с държавите членки и Молдова, и прави всичко възможно, за да гарантира, че огнищата на АЧС са ограничени и овладени.

Повече информация е достъпна на интернет-страницата на ЕК: ТУК

© 2021 - Асоциация на свиневъдите в България - Всички права запазени
Уеб дизайн: Крис Дизайн Арт